frijfryslan.nl, geworteld in het verleden, opnieuw bezieling gegeven
Meest recente artikel

Kienhout is een getuigenis uit een ver verleden. Het is erfgoed van de natuur, afkomstig van in het veen verdronken oerbossen. De bomen werden door mos overgroeid, en in de loop van 6000 jaar met veen bedekt. Zachte delen vergingen, en alleen de harde delen van de kolossale bomen bleven over. Door turfwinning en landontginning voor landbouw kwam het hout aan de oppervlakte. Nu is dit unieke materiaal bijna overal verdwenen.

Kunstenaar Gerard Dijkstra zwierf als kind regelmatig met zijn ouders en broertje door de bossen en duinen van Soest. Vaak kwam hij de mooiste figuren tegen in boomwortels. Tegen de tijd dat hij met zo'n stronk thuis kwam, had hij er hele verhalen omheen verzonnen. Met hamer en beitel ging hij dan op ontdekkingstocht om dat wezen tot uitdrukking te brengen. Zijn enthousiasme bleef en inspiratie vond hij overal waar bomen en hun wortels en stronken zijn. Inspiratie vindt hij in de Japanse visie op natuur en kunst, "wabi sabi" genaamd. Dat omhelst de perfectie van organische vormen met een scheurtje of deukje, die juist iets toevoegen aan een object in plaats van eraan af te doen. In kienhout vond hij daarbij een geweldig inspirerend oermateriaal. Zijn leermeester om dit fascinerende materiaal te leren bewerken was en is Pieter Koning in Ierland (www.pietkoning.com), bij wie Gerard jaarlijks een poos verbleef.

Gerard is in Nederland één van de weinige kunstenaars die met dit materiaal werkt. Hij maakt zijn unieke beelden van kienhout uit Nij Beets en De Veenhoop (Friesland). Het meest voorkomend in deze omgeving zijn kienhout van eik en grove den.

Zijn beelden roepen veelal direct tastbare gevoelens van oerkracht, puurheid en herkenning op, en brengen de fantasie op dreef door hun organische vormen. Zo komt hij tot zijn uitspraak:

‘Geworteld in het verleden

opnieuw bezieling gegeven.’